Een ogenblik geduld a.u.b.

Instructie

Het WAVES dashboard brengt de voortgang van het werk van de waterschappen in beeld. Jaarlijks maken de waterschappen de gegevens die hieraan ten grondslag liggen beschikbaar via de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel. Het dashboard maakt de gegevens – georganiseerd naar thema – inzichtelijk, zodat de prestaties en kosten van de waterschappen snel en gemakkelijk te raadplegen zijn.

De meest recente landelijke rapportage die op basis van de gegevens in WAVES is gebaseerd is Waterschapspeil 2020.

Hoe werkt WAVES?

Wat kun je allemaal met het WAVES dashboard en de WAVES databank? In deze filmpjes worden de basisfuncties uitgelegd.


Leren en verbeteren

Het dashboard vormt een startpunt voor leren en verbeteren binnen de waterschapssector: waar verschillen zichtbaar worden, ontstaan kansen om van elkaar te leren. Door gegevens met elkaar te vergelijken en te duiden, kunnen de waterschappen nagaan welke collega’s wellicht waardevolle lessen te delen hebben.

Transparant

De waterschappen delen de voortgang van hun activiteiten, en de kosten die daarbij horen, graag met iedereen die meedoet aan of interesse heeft in het waterschapswerk. Ze werken hard om gemaakte afspraken na te komen en – samen met partners in hun gebieden – ambitieuze doelen na te streven om de watertaken op een verantwoorde en toekomstbestendige manier uit te voeren.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de bedrijfsvergelijkingen van de waterschappen naar www.waterschapsspiegel.nl.

Vragen of suggesties over het WAVES dashboard zijn van harte welkom via bedrijfsvergelijkingen@uvw.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de maandelijkse e-mailupdate over de bedrijfsvergelijkingen.